‘Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó’: Chúng ta đã giết chết một Hà Nội dung dị

‘Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó’: Chúng ta đã giết chết một Hà Nội dung dị

Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó từ nhiều thập kỷ trước là một tổ hợp hài hòa giữa cư dân/nhà/ngõ/phố, trong đó mọi hợp phần đều nhỏ như nhau nên không xảy ra những xung đột gì đáng kể.

Tags: , , ,