Tham nhũng ở Việt Nam dưới góc nhìn tâm lý xã hội

Tham nhũng ở Việt Nam dưới góc nhìn tâm lý xã hội

Ở “Tây” tham nhũng không “dày đặc” và không “phổ biến” như ở ta. Bất kỳ ngành nào, công việc nào, cứ có quyền, có tiền y như rằng có tham nhũng. Đến chuyện ủng hộ lũ lụt cho đồng bào, tiền Tết cho người nghèo, vậy mà cũng bớt xén, ăn chặn…

Tags: ,


Vì sao người ta cố sống cố chết để được ‘làm cán bộ’?

Vì sao người ta cố sống cố chết để được ‘làm cán bộ’?

Mặc dù lương và thu nhập rất thấp, nhưng nhiều người rất khoái được làm công chức, làm cán bộ. Thậm chí người ta sẵn sàng bỏ ra mấy trăm triệu đồng để “chạy” được một suất biên chế trong cơ quan nhà nước…

Tags: ,

Chuyện vi hành và chống tham nhũng của vua Lê Thánh Tông

Có những bậc minh quân thường cải trang vi hành trong dân để tìm hiểu thế sự. Nhờ đó mà họ biết được nhiều sự thật về cuộc sống của dân, về đạo đức, tài năng quan lại dưới quyền.

Tags: , , , , ,