Chuyện chạy điểm và nguy cơ từ một hệ thống tôn vinh sự gian lận

Chuyện chạy điểm và nguy cơ từ một hệ thống tôn vinh sự gian lận

Khi kỳ thi THPT quốc gia bị xâm hại, nó trở thành cơ hội để chúng ta nghĩ về nhiều kỳ thi khác trong đời. Nó bắt chúng ta nghĩ về “một phần ba công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về”; nghĩ về “biên chế”; về các cuộc “bổ nhiệm thần tốc”…

Tags: ,

Ai cho các doanh nghiệp ở Việt Nam được lương thiện?

Ai cho các doanh nghiệp ở Việt Nam được tồn tại một cách lương thiện?

Bí quyết kinh doanh, sự đam mê cống hiến, thậm chí là tri thức và kỹ năng vượt trội chẳng còn ý nghĩa gì nếu trong môi trường kinh doanh và cạnh tranh, người tử tế phải đối mặt với những doanh nghiệp chỉ sống bằng “bí quyết đi đêm”.

Tags: ,

Về những buổi hoàng hôn nhiệm kỳ của quan tham nước Việt

Về những buổi hoàng hôn nhiệm kỳ của quan tham nước Việt

Cơ chế vận hành phi quy luật kết hợp với quyền lực khiến những người trong bộ máy, ở bất cứ vị trí nào cũng có cơ hội để giành giật, đánh quả. Cả một xã hội đứt gãy về đạo đức công vụ ít nhiều đều lấy tôn chỉ “không tiền thì cạp đất mà ăn” làm thước ngắm.

Tags: ,