Tham nhũng ở Việt Nam dưới góc nhìn tâm lý xã hội

Tham nhũng ở Việt Nam dưới góc nhìn tâm lý xã hội

Ở “Tây” tham nhũng không “dày đặc” và không “phổ biến” như ở ta. Bất kỳ ngành nào, công việc nào, cứ có quyền, có tiền y như rằng có tham nhũng. Đến chuyện ủng hộ lũ lụt cho đồng bào, tiền Tết cho người nghèo, vậy mà cũng bớt xén, ăn chặn…

Tags: ,