Chuyện chiếc tàu thủy kiểu Tây phương đầu tiên do người Việt chế tạo

Chuyện chiếc tàu thủy kiểu Tây phương đầu tiên do người Việt chế tạo

Chiếc tàu thuỷ kiểu phương Tây được tự chế tạo lần đầu vào thời Minh Mạng. Đây không chỉ là một thành công về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm không lệ thuộc vào kỹ thuật của nước ngoài của nhà vua.

Tags: , ,