‘Cú shock Minh Mệnh’ – cơn địa chấn chính trị của triều đình Huế

‘Cú shock Minh Mệnh’ – cơn địa chấn chính trị của triều đình Huế

Trung tâm của “cú shock” này là một cuộc xung đột lớn về phe phái, phong cách thực hành chính trị và hành chính ở Huế khi vị vua thứ hai của vương triều lên ngôi và xác lập các ‘luật chơi’ mới.

Tags: , , ,

‘Lịch sử phải là môn học quan trọng bậc nhất trong đổi mới giáo dục’

‘Lịch sử phải là môn học quan trọng bậc nhất trong đổi mới giáo dục’

Khi thấy học sinh học Lịch sử quá kém, đang “ghẻ lạnh” môn Lịch sử, thay vì giảm bớt giá trị của bộ môn này, điều cần làm là phải thay đổi lại cách dạy, cách học Lịch sử và trả môn học này về vị trí xứng đáng của nó..

Tags: ,

Chết lặng trước điều được phơi bày từ hệ thống giáo dục lịch sử Ukraina

Sắc màu thù hận, miệt thị chủng tộc trong giáo dục lịch sử ở Ukraina

“Nga Chính thống giáo là một dân tộc man rợ phương Đông… Ukraina chính là cây cầu, là cánh cửa dẫn chúng đến với thế giới văn minh”. Đó là những dòng in trong sách giáo khoa lịch sử lớp 8 Ukraina.

Tags: , , , ,