Kinh nghiệm mặt trận thứ ba của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Kinh nghiệm ‘mặt trận thứ ba’ của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Kho lưu trữ của Nga còn lưu giữ hàng ngàn tờ truyền đơn Hồng quân kêu gọi binh lính Đức Quốc xã đầu hàng – công việc thành công đến mức được gọi là mặt trận thứ ba của cuộc Chiến tranh Vệ quốc.

Tags: , , ,

Tác chiến chiều sâu-đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Liên Xô

Tác chiến chiều sâu – đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Liên Xô

Trận chiến vòng cung Kursk 1943 đánh dấu sự trưởng thành của nghệ thuật “tác chiến chiều sâu”, nghệ thuật quân sự đầu tiên trên thế giới vận dụng phối hợp mọi hình thái tác chiến hiện đại trên quy mô chiến dịch…

Tags: , , ,