Phật không phải thần linh và cũng không có thần linh nào trong đạo Phật

Phật là người như chúng ta, không phải thần linh. Đừng ‘hối lộ’ Đức Phật!

Người đến với Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình mà để tìm đến những giáo lý của Phật giáo để phải tự xuất phát từ bản thân mình làm những việc thiện thì mới mong tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp.

Tags: ,


Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về khái niệm tính không trong Phật giáo

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về khái niệm tính không trong Phật giáo

Chúng ta có thể “sờ mó” các vật thể, “hình dung” các hình ảnh tâm thần, cũng như “cảm nhận” được các xúc cảm, thế nhưng Đức Phật lại nói tất cả những thứ ấy “không thật” và đấy chỉ là “ảo giác”, và bản chất đích thật của chúng là “Tính Không”.

Tags: , ,