Bi kịch của những người để ‘hàng hiệu’ thao túng cuộc sống của mình

Bi kịch của những người để ‘hàng hiệu’ thao túng cuộc sống của mình

Giá trị hay vị thế của một con người không thể được đánh giá qua những thứ người đó sở hữu, và đồ vật vốn sinh ra là để sử dụng, ta là chủ của chúng chứ không phải ngược lại.

Tags: , , ,

Cô đơn – ‘dịch bệnh’ giết người trẻ nhiều hơn béo phì hay nghiện thuốc

Cô đơn – một dịch bệnh toàn cầu của giới trẻ thế kỷ 21

Sự cô đơn dần được ví như một dịch bệnh toàn cầu. Không dừng lại ở Anh, Mỹ và Trung Quốc, vấn đề tâm lý này bắt đầu lan rộng sang các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Tags: , , , ,

Thích khoe sách: Một căn bệnh tâm thần bái vật

Thích khoe sách: Một chứng bệnh tâm thần bái vật

Dù bạn mua sách để đọc hay chỉ để khoe, khoe sách vẫn là chuyện cá nhân bạn, và không chỉ riêng bạn mà rất rất nhiều người cũng khoe sách với lí do tự do cá nhân; do đó khoe sách là một việc tưởng rất đỗi vô hại…

Tags: , ,