Thập niên 1930, nước Nhật nhỏ bé đã áp đào ‘người khổng lồ’ Trung Quốc như thế nào?

Thập niên 1930, nước Nhật nhỏ bé đã áp đảo ‘người khổng lồ’ Trung Quốc như thế nào?

Nhật Bản ở thời điểm trước Thế chiến II dân số khoảng 65 triệu người, rất nhỏ nếu so với Trung Quốc có 511 triệu dân. Tuy nhiên nước này lại chiếm được một vùng diện tích cực lớn và áp đảo hoàn toàn Bắc Kinh.

Tags: , ,