Chúa Trịnh Cương và công cuộc bảo vệ biên giới phía Bắc

Chúa Trịnh Cương và công cuộc bảo vệ biên giới phía Bắc

Việc 120 dặm đất ở Vị xuyên bị quan lại nhà Thanh chiếm và được vua Thanh lần lượt trả lại cho nước ta vào nửa đầu thế kỷ 18 đã thể hiện một cuộc đấu tranh bền bỉ trên mặt trận ngoại giao của triều đình Lê-Trịnh.

Tags: , , ,

Sử liệu Trung Quốc thế kỷ 17 chứng minh Hoàng Sa thuộc về Việt Nam

Sử liệu Trung Quốc thế kỷ 17 chứng minh Hoàng Sa thuộc về Việt Nam

“Khoảng cách đến Đại Việt là bảy canh đường, bảy canh khoảng 700 dặm. Thời quốc vương trước, hàng năm có sai thuyền đánh cá đi dọc theo bãi cát lượm vàng bạc khí cụ của các thuyền thu tất vào…”.

Tags: , ,

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía Tây lục địa với cái giá phải trả là phía Đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực.

Tags: , ,

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hóa Việt

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hóa Việt

Một đặc điểm nổi bật của lịch sử Việt Nam mà các nhà sử học dễ nhận thấy là, trong tiến trình lịch sử, kể từ khi hình thành nhà nước đầu tiên, dân tộc ta đã phải chống ngoại xâm rất nhiều lần.

Tags: , ,

Vấn đề biên giới Tây Bắc Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử

Vấn đề biên giới Tây Bắc Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử

Việc xác lập đường biên giới Việt -Trung nói chung và phần tiếp giáp giữa Tây Bắc với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nói riêng trong lịch sử cũng như hiện nay có những phức tạp và đặc thù riêng.

Tags: , , ,