Hát bóng rỗi và tín ngưỡng thờ nữ thần ở Nam Bộ

Nghệ thuật hát bóng rỗi và tín ngưỡng thờ nữ thần ở Nam Bộ

Hát bóng rỗi là loại hình nghệ thuật tổng hợp có chức năng thực hành nghi lễ tại cơ sở tín ngưỡng nữ thần ở Nam Bộ. Muộn nhất vào khoảng đầu thế kỷ 19, loại hình nghệ thuật Hát bóng rỗi đã trở nên phổ biến.

Tags: , , ,

Về tính cách – văn hóa của người Việt ở vùng đất Nam Bộ

Về tính cách – văn hóa của người Việt ở vùng đất Nam Bộ

Có không ít người đã bàn về tính cách Nam Bộ, song đều là những nhận xét rời rạc, cảm tính. Bài này nhằm chỉ ra tính hệ thống của các tính cách ấy trong không gian Nam Bộ với trọng tâm là miền Tây,

Tags: , , ,