Đòi lại Phú Quốc: Giấc mơ viển vông của phe đối lập Campuchia

Đòi lại Phú Quốc: Giấc mơ viển vông của phe đối lập Campuchia

“Đòi lại” Koh Tral / Phú Quốc chỉ là một nỗ lực đầy vụ lợi để huy động công luận chống lại nước láng giềng phía đông của Campuchia vì các lợi ích chính trị thuần túy.

Tags: , , ,

Nội dung Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Việt Nam và Campuchia

Nội dung Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Việt Nam và Campuchia

Vùng nước nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của nước Cộng hoà nhân dân Campuchia là vùng nước lịch sử của hai nước theo chế độ nội thuỷ.

Tags: , ,

Báo Mỹ: Việt Nam đã mang lại hòa bình cho Campuchia. Mỹ phải thừa nhận điều đó

“Rất nhiều người đã sống sót và vượt qua chế độ Khmer Đỏ chắc chắn sẽ có chung quan điểm với tôi, rằng Việt Nam đã giúp giải phóng Campuchia. Đương nhiên, cũng dễ hiểu nếu những người không trải qua giai đoạn đó có thể sẽ nghĩ khác”.

Tags: , ,


Toàn cảnh cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot

Ngày 13/12/1978, được sự trang bị và hậu thuẫn của Trung Quốc, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong 19 sư đoàn (khoảng 50.000 đến 60.000 quân) tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới.

Tags: , , , ,

Sự hình thành đường biên giới Việt Nam – Campuchia thời Nguyễn

Bài viết này phản bác lại luận điểm rằng đường biên giới Việt Nam-Campuchia là sáng tạo của người Pháp. Trái lại, nó là sản phẩm của các nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX.

Tags: , , ,