Giàn khoan lớn nhất thế giới và toan tính của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ

Giàn khoan lớn nhất thế giới và toan tính của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ

Công bố vị trí hoạt động của giàn khai thác “Biển sâu 01”, Trung Quốc đang giăng “bẫy pháp lý” để giành lấy sự công nhận quan điểm pháp lý sai trái.

Tags: , , , ,

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc đặt, đổi tên các thực thể đã chiếm đóng ở Biển Đông, nhằm hợp thức hóa hành vi phi pháp của mình.

Tags: , , , , , ,