Giàn khoan lớn nhất thế giới và toan tính của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ

Giàn khoan lớn nhất thế giới và toan tính của Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ

Công bố vị trí hoạt động của giàn khai thác “Biển sâu 01”, Trung Quốc đang giăng “bẫy pháp lý” để giành lấy sự công nhận quan điểm pháp lý sai trái.

Tags: , , , ,

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

Cuộc xâm chiếm bằng tên gọi của Trung Quốc trên Biển Đông

Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc đặt, đổi tên các thực thể đã chiếm đóng ở Biển Đông, nhằm hợp thức hóa hành vi phi pháp của mình.

Tags: , , , , , ,

Quy định về đường cơ sở theo Công ước Luật biển

Quy định về đường cơ sở theo Công ước Luật biển

Công ước Luật Biển 1982 đã qui định khá chi tiết về phương pháp thiết lập hệ thống đường cơ sở dùng để tình chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển.

Tags: , , , ,

Chủ trương ứng xử của Việt Nam đối với những hành vi vi phạm trên Biển Đông

Chủ trương ứng xử của Việt Nam với hành vi vi phạm trên Biển Đông

Mọi hoạt động của nước ngoài trên vùng biển Việt Nam phải tuân thủ quy định có liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, pháp luật Việt Nam.

Tags: , , , ,