Nước Đức tiến thoái lưỡng nạn trong thân phận chư hầu của Mỹ

Nước Đức tiến thoái lưỡng nan trong thân phận chư hầu của Mỹ

Cuộc chiến Ukraina đã làm thay đổi hoàn toàn châu Âu đặc biệt là cường quốc Đức. Nước Đức đã trở thành một vệ tinh kinh tế trong cuộc Chiến tranh Lạnh Mới của Mỹ với Nga, và phần còn lại của hai lục địa Âu – Á.

Tags: , , ,