Vua Lê Thánh Tông và chuyện ‘trống dời canh còn đọc sách’

Vua Lê Thánh Tông và chuyện ‘trống dời canh còn đọc sách’

Không chỉ được đánh giá là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử nước nhà, Lê Thánh Tông còn nổi tiếng là người có tinh thần hiếu học hiếm có. Đức tính ham học đã theo ông đi suốt cả cuộc đời.

Tags: , , ,

Phải trả lại tầm vóc xứng đáng cho triều đại Hai Bà Trưng

Phải trả lại tầm vóc xứng đáng cho triều đại Hai Bà Trưng

Nên có những công trình nghiên cứu cẩn trọng về quy mô không gian, thời gian cuộc chiến và thành tựu triều đại họ Trưng để trả lại tầm vóc xứng đáng cho Hai Bà trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Tags: , ,