Sự bẩn thỉu của tư bản kiểu Hàn Quốc: Lịch sử chống công đoàn của Samsung

Sự bẩn thỉu của tư bản kiểu Hàn Quốc: Lịch sử chống công đoàn của Samsung

Samsung đã tung ra những chiến lược phá hoại công đoàn phức tạp, chẳng hạn như “kế hoạch đốt cháy” nhằm làm mệt mỏi tinh thần và thể chất của các công đoàn viên, gây áp lực buộc họ phải nghỉ việc.

Tags: , ,