Cuộc xâm lược và diệt chủng nhân danh khoa học của Đế quốc Anh ở Australia

Cuộc xâm lược và diệt chủng nhân danh khoa học của Đế quốc Anh ở châu Úc

Nhờ sự “khai hóa” của đế quốc Anh, những người bản địa của đảo Tasmania đã bị xóa sổ cho đến người đàn ông, đàn bà và trẻ em cuối cùng sau khi đã tồn tại 10.000 năm…

Tags: , , , ,

Tại sao New Zealand ít tham nhũng nhất thế giới?

Tại sao New Zealand ít tham nhũng nhất thế giới?

Theo Tổ chức minh bạch quốc tế, New Zealand là nước ít tham nhũng nhất trong các quốc gia được khải sát. Có lẽ đó là kết quả của những cam kết mạnh mẽ nhằm xây dựng một chính quyền minh bạch, vắng bóng tham nhũng của quốc đảo này. 

Tags: ,