Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Lời cảnh báo từ 7 vấn đề về đất đai và biến đổi khí hậu toàn cầu

Các cuộc thảo luận về hành động khí hậu thường chỉ tập trung vào năng lượng, công nghiệp và giao thông. Tuy nhiên, đất đai cũng quan trọng không kém, xét cả trong vai trò là một nguồn phát thải khí nhà kính và giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu.

Tags: , ,


Chùm ảnh: Bộ tộc bản địa quyết bảo vệ rừng Amazon bằng máu của mình

Chùm ảnh: Bộ tộc bản địa quyết bảo vệ rừng Amazon bằng máu của mình

Jair Bolsonaro, nhân vật cực hữu đắc cử Tổng thống Brazil cuối năm 2018 đã cắt giảm ngân sách bảo vệ rừng, cổ súy khai thác gỗ, khoáng sản và biến rừng thành đất nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tags: , , ,