Chữa lành và làm giàu bền vững từ rừng: Bài học từ Hàn Quốc

Chữa lành và làm giàu bền vững từ rừng: Bài học từ Hàn Quốc

Áp lực khủng khiếp của một xã hội công nghiệp khiến người Hàn Quốc ngày càng có nhu cầu tìm về thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng. Song, sau chiến tranh, tài nguyên rừng của Hàn Quốc gần như kiệt quệ…

Tags: , ,

Tết trồng cây – tư tưởng lớn của Bác Hồ về bảo vệ môi trường

Tết trồng cây – tư tưởng lớn của Bác Hồ về bảo vệ môi trường

Thông qua rất nhiều bài viết, bài thư, bài nói chuyện, hành động cụ thể, Bác Hồ luôn căn dặn mọi người phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái…

Tags: , , ,