Tâm thư tù trưởng Seattle gửi những kẻ đã đánh mất cội rễ

Tâm thư tù trưởng Seattle gửi những kẻ đã đánh mất cội rễ

Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống của chúng tôi. Đối với họ, mảnh đất này cũng như mảnh đất khác, bởi lẽ họ là kẻ xa lạ, và trong đêm tối, họ lấy đi từ lòng đất những gì họ cần…

Tags: , , ,