Bộ tranh kỳ thú về các loài chim ở xứ Đông Dương một thê kỷ trước

Bộ tranh kỳ thú về các loài chim ở xứ Đông Dương một thế kỷ trước

Hình ảnh các loài chim độc đáo của xứ Đông Dương xưa đã được tái hiện sinh động qua sách “Các loài chim của Đông Dương thuộc Pháp” (Les oiseaux de l’Indochine Française), xuất bản năm 1931.

Tags: , , ,