Thông điệp từ các dịch bệnh: Tử tế với động vật hoang dã hay là chết

Thông điệp từ các dịch bệnh: Tử tế với động vật hoang dã hay là chết

Bài học từ dịch SARS và nay là COVID-19 rất rõ ràng: Các chủng virus mới sẽ tiếp tục lây truyền từ động vật hoang dã sang người trong quá trình buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã.

Tags: , ,