Cần coi số đơn sáng chế là mục tiêu của chiến lược khoa học và công nghệ

Cần coi số đơn sáng chế là mục tiêu của chiến lược khoa học và công nghệ

Số lượng các sáng chế – đặc biệt là số lượng đơn sáng chế quốc tế nộp qua hệ thống PCT – là chỉ số quan trọng và đơn giản nhất để đánh giá mức độ phát triển của một đất nước.

Tags: , ,

Luật về trí tuệ nhân tạo và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc

Luật về trí tuệ nhân tạo và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc

Đây có thể là một trong những đạo luật đầu tiên trên thế giới về AI và sẽ có tác động rất lớn đến chính sách, pháp luật toàn cầu nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến AI.

Tags: , , ,