Nền kinh tế khí hậu và thách thức nguyên liệu xanh

Nền kinh tế khí hậu và thách thức nguyên liệu xanh

Cho đến nay người ta chưa có định nghĩa đầy đủ về nền kinh tế khí hậu (climate economy), nhưng thách thức nguyên liệu xanh (green materials) tạo nên nền kinh tế này mỗi ngày một hiện rõ….

Tags: , , ,

Góc khuất của đội quân kiểm duyệt Internet khổng lồ ở Trung Quốc

Góc khuất của đội quân kiểm duyệt Internet khổng lồ ở Trung Quốc

Được thuê bởi các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, những người này dành nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày để xem xét bất kỳ thứ gì liên quan đến kinh dị, bạo lực, khiêu dâm và thông tin bị coi là nhạy cảm chính trị.

Tags: , ,

Tại sao công nghệ sẽ là cuộc chiến lớn của Mỹ – Trung trong thế kỷ 21?

Tại sao công nghệ sẽ là cuộc chiến lớn của Mỹ – Trung trong thế kỷ 21?

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc chọn công nghệ là lĩnh vực đối đầu với Mỹ. Việc phân tích lịch sử cho thấy Trung Quốc đã đánh mất ưu thế thiên niên kỷ của mình khi bỏ lỡ cuộc cách mạng công nghiệp.

Tags: , , ,