Cần coi số đơn sáng chế là mục tiêu của chiến lược khoa học và công nghệ

Cần coi số đơn sáng chế là mục tiêu của chiến lược khoa học và công nghệ

Số lượng các sáng chế – đặc biệt là số lượng đơn sáng chế quốc tế nộp qua hệ thống PCT – là chỉ số quan trọng và đơn giản nhất để đánh giá mức độ phát triển của một đất nước.

Tags: , ,

Luật về trí tuệ nhân tạo và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc

Luật về trí tuệ nhân tạo và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc

Đây có thể là một trong những đạo luật đầu tiên trên thế giới về AI và sẽ có tác động rất lớn đến chính sách, pháp luật toàn cầu nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến AI.

Tags: , , ,

Một phác thảo về cuộc sống của con người những năm 2050

Một phác thảo về cuộc sống của con người những năm 2050

Những thay đổi trong thế kỷ 21 sẽ được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính, đồng thời kéo thế giới theo các hướng ngược nhau là sự tiến bộ nhanh của công nghệ và biến đổi theo chiều hướng xấu của khí hậu.

Tags: , , ,

Làn sóng robot hình người báo hiệu thay đổi lớn trong lĩnh vực sản xuất

Làn sóng robot hình người báo hiệu thay đổi lớn trong lĩnh vực sản xuất

Tại các nhà máy, các cánh tay robot từ lâu đã được sử dụng để lắp ráp linh kiện. Nhưng sắp tới, các robot “hình người” được hỗ trợ bởi AI, sẽ làm việc cùng với con người trên các sàn nhà máy.

Tags: , ,