Làm thế nào để xây dựng thói quen đọc sách ở trẻ em?

Làm thế nào để xây dựng thói quen đọc sách ở trẻ em?

cha mẹ là hình mẫu tốt nhất để trẻ noi theo. Nếu cha mẹ thường xuyên đọc, trẻ sẽ cảm thấy đó là hoạt động thú vị và làm theo. Điều quan trọng cần lưu ý là hoạt động đọc không nhất thiết phải liên quan những cuốn sách.

Tags: , ,