Chuyện chạy điểm và nguy cơ từ một hệ thống tôn vinh sự gian lận

Chuyện chạy điểm và nguy cơ từ một hệ thống tôn vinh sự gian lận

Khi kỳ thi THPT quốc gia bị xâm hại, nó trở thành cơ hội để chúng ta nghĩ về nhiều kỳ thi khác trong đời. Nó bắt chúng ta nghĩ về “một phần ba công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về”; nghĩ về “biên chế”; về các cuộc “bổ nhiệm thần tốc”…

Tags: ,

Từ tư tưởng giáo dục của Rousseau, nghĩ về giáo dục Việt Nam

Từ tư tưởng giáo dục của Rousseau, nghĩ về giáo dục Việt Nam

Thay vì dạy học sinh phương pháp, chúng ta lại dạy những nội dung chương trình được soạn sẵn nặng nề. Thay vì phát triển học sinh toàn diện theo đặc điểm của từng em, chúng ta lại “sản xuất” đồng loạt bằng cách áp đặt cùng một nội dung chương trình..

Tags: ,