Thu gom đất rồi bỏ hoang là tội ác đối với sự phát triển của đất nước

Thu gom đất rồi bỏ hoang là tội ác đối với sự phát triển của đất nước

Những ai phản đối đánh thuế đất bỏ hoang chắc chắn là những người đang nắm giữ nhiều bất động sản bỏ hoang và mặc kệ đất nước phát triển ra sao. Đơn giản là vì có quá nhiều người cũng ghim đất như họ.

Tags: ,

Phải siết chặt thuế bất động sản để không còn mê muội ôm đất

Phải siết chặt thuế bất động sản để không còn người mê muội ôm đất

Tình trạng quá nhiều người ôm đất nhưng không bán, để không, để hoang, khiến sản xuất, kinh doanh kém phát triển. Lâu dần, nó còn dẫn đến lạm phát, và người nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tags: ,