Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán phản ánh động thái của nền kinh tế. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng; và ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế.

Tags: , ,

Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Một nhà báo, có nghề tay trái là đầu tư cổ phiếu, khoe với tôi anh vừa “trúng quả đậm”. Nhờ nguồn tin nội bộ, anh nhanh tay mua cổ phiếu một doanh nghiệp, rồi viết bài đăng báo về chính doanh nghiệp đó.

Tags: , , ,

Khái quát về thị trường chứng khoán Mỹ

Khái quát về thị trường chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ có lịch sử phát triển lâu dài và đã đạt đến trình độ cao về mọi mặt. Mô hình thị trường chứng khoán Mỹ đã được nhiều nước học tập, áp dụng và sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng nước.

Tags: , , ,