Thấy gì từ nghị quyết lịch sử lần 3 vừa được thông qua ở Trung Quốc?

Thấy gì từ nghị quyết lịch sử lần 3 vừa được thông qua ở Trung Quốc?

Trước đây chỉ có hai nghị quyết lịch sử – một dưới thời Mao Trạch Đông, người sáng lập nước CHND Trung Hoa, và một dưới thời Đặng Tiểu Bình, người được xem là “kiến trúc sư của Trung Quốc hiện đại”.

Tags: , ,

Tập Cận Bình đã làm lu mờ bậc tiền bối Đặng Tiểu Bình như thế nào?

Tập Cận Bình đã làm lu mờ bậc tiền bối Đặng Tiểu Bình như thế nào?

Những di sản mà Đặng Tiểu Bình để lại trong xã hội Trung Quốc hiện nay đang ngày càng mờ nhạt, khi quốc gia này bước vào thời kỳ mới với tên gọi “Thời đại Tập Cận Bình”.

Tags: , , ,

Tập Cận Bình và học thuyết quân sự của Trung Quốc

“Đường lối chính sách” của Tập Cận Bình không quan tâm nhiều đến việc phân tích các mối đe dọa mới hay các vấn đề học thuyết trừu tượng nhất, mà thay vào đó là danh sách những thứ mà PLA tuyệt đối phải hoàn tất trong một khoảng thời gian ngắn.

Tags: , ,