Thấy gì từ nghị quyết lịch sử lần 3 vừa được thông qua ở Trung Quốc?

Thấy gì từ nghị quyết lịch sử lần 3 vừa được thông qua ở Trung Quốc?

Trước đây chỉ có hai nghị quyết lịch sử – một dưới thời Mao Trạch Đông, người sáng lập nước CHND Trung Hoa, và một dưới thời Đặng Tiểu Bình, người được xem là “kiến trúc sư của Trung Quốc hiện đại”.

Tags: , ,

Tư tưởng Mao Trạch Đông và Trung Quốc: Từ quá khứ đến hiện tại

Tư tưởng Mao Trạch Đông và Trung Quốc: Từ quá khứ đến hiện tại

Mao Trạch Đông đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là trong Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa. Do vậy không phải tất cả mọi tư tưởng của Mao đều được cấu thành vào Tư tưởng Mao Trạch Đông.

Tags: , ,

Vấn đề xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

Vấn đề xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

Chế độ chính trị, kinh tế xã hội hình thành ở Trung Quốc qua 70 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, song cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, gợi mở một số bài học kinh  nghiệm. 

Tags: , , ,

Bàn về ‘phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa xã hội’ ở Trung Quốc

Bàn về ‘phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa xã hội’ ở Trung Quốc

Trong tương lai gần Trung Quốc sẽ không trở thành một nền dân chủ tự do. Nhưng ở mức độ phát triển cao hơn, Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội dân chủ “đặc sắc Trung Quốc”.

Tags: , , ,

Đôi điều về ‘chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới’

Đôi điều về ‘chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới’

Tại Đại hội XII (1982), ĐCS Trung Quốc tuyên bố chủ trương xây dựng “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”. Đến Đại hội XIX (10/2017), họ đưa ra “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.

Tags: , ,

Tập Cận Bình đã làm lu mờ bậc tiền bối Đặng Tiểu Bình như thế nào?

Tập Cận Bình đã làm lu mờ bậc tiền bối Đặng Tiểu Bình như thế nào?

Những di sản mà Đặng Tiểu Bình để lại trong xã hội Trung Quốc hiện nay đang ngày càng mờ nhạt, khi quốc gia này bước vào thời kỳ mới với tên gọi “Thời đại Tập Cận Bình”.

Tags: , , ,