Sự trở lại của Lý Khắc Cường và tình thế mới của nền kinh tế Trung Quốc

Sự trở lại của Lý Khắc Cường và tình thế mới của nền kinh tế Trung Quốc

Việc Thủ tướng Lý Khắc Cường bất ngờ quay lại gia tăng quyền lực gần đây đang là chủ đề bàn tán khắp Trung Quốc. Những sai lầm kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình đã mở đường cho sự trở lại của Lý.

Tags: , ,

Thấy gì qua sự nghiệp của Vương Hỗ Ninh – ‘quân sư số một’ của ĐCS Trung Quốc?

Thấy gì qua sự nghiệp của Vương Hỗ Ninh – ‘quân sư số một’ trong ĐCS Trung Quốc?

Vương Hỗ Ninh chính là người đã soạn thảo thông điệp của đảng suốt ba đời lãnh đạo liên tiếp. Tập Cận Bình đã tin tưởng giao phó cho Vương vai trò quan trọng này, dù ông không phải là cộng sự cũ.

Tags: ,

Thấy gì từ nghị quyết lịch sử lần 3 vừa được thông qua ở Trung Quốc?

Thấy gì từ nghị quyết lịch sử lần 3 vừa được thông qua ở Trung Quốc?

Trước đây chỉ có hai nghị quyết lịch sử – một dưới thời Mao Trạch Đông, người sáng lập nước CHND Trung Hoa, và một dưới thời Đặng Tiểu Bình, người được xem là “kiến trúc sư của Trung Quốc hiện đại”.

Tags: , ,

Tư tưởng Mao Trạch Đông và Trung Quốc: Từ quá khứ đến hiện tại

Tư tưởng Mao Trạch Đông và Trung Quốc: Từ quá khứ đến hiện tại

Mao Trạch Đông đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là trong Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa. Do vậy không phải tất cả mọi tư tưởng của Mao đều được cấu thành vào Tư tưởng Mao Trạch Đông.

Tags: , ,

Vấn đề xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

Vấn đề xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

Chế độ chính trị, kinh tế xã hội hình thành ở Trung Quốc qua 70 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, song cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, gợi mở một số bài học kinh  nghiệm. 

Tags: , , ,

Bàn về ‘phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa xã hội’ ở Trung Quốc

Bàn về ‘phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa xã hội’ ở Trung Quốc

Trong tương lai gần Trung Quốc sẽ không trở thành một nền dân chủ tự do. Nhưng ở mức độ phát triển cao hơn, Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội dân chủ “đặc sắc Trung Quốc”.

Tags: , , ,