Những khoảnh khắc lịch sử quý giá về chiến dịch Huế-Đà Nẵng

Loạt ảnh lịch sử quý giá về chiến dịch Huế-Đà Nẵng

Chiến dịch Huế-Đà Nẵng diễn ra từ ngày 21-29/3/1975, là một trong ba chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Tags: , , , , , , , , ,


Vai trò lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Vai trò lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập giáng đòn mạnh vào cái gọi là “hợp hiến, hợp pháp” của chính quyền do đế quốc Mỹ duy trì ở miền Nam.

Tags: , ,