Vai trò lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Vai trò lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập giáng đòn mạnh vào cái gọi là “hợp hiến, hợp pháp” của chính quyền VNCH.

Tags: , ,

Hai trận đánh xuất sắc của đặc công Việt Nam ở Campuchia thời chiến tranh Việt Nam

Hai trận đánh xuất sắc của đặc công Việt Nam ở Campuchia thời chống Mỹ

Năm 1970, khi nhận thấy chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đang lún dần vào thất bại, Mỹ đánh liều chơi canh bạc cuối: đảo chính Sihanouk, lập nên một chính quyền thân Mỹ của Lon Nol.

Tags: , , ,

Cầu Đăk Lung – chứng tích về tội ác của quân đội Việt Nam Cộng hòa

Cầu Đăk Lung – chứng tích về tội ác của quân đội Việt Nam Cộng hòa

Máu chảy ngập bàn chân, nhiều người bị chết thân xác không còn nguyên vẹn, nhiều cháu bé khi mẹ đã chết nhưng vẫn không hề hay biết và vẫn còn ôm bầu vú mẹ…

Tags: , , , ,