Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ…

Tags: , , ,

Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Việt Nam thuộc nền văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á, đó là một vấn đề được đặt ra khá sớm và đã có nhiều quan điểm, nhiều cách lý giải khác nhau mà cho đến nay cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.

Tags: , , , ,

Khu vực học – một số điều cần biết

Khu vực học – một số điều cần biết

Các nghiên cứu khu vực có thể được coi là có nguồn gốc từ sự mở rộng thuộc địa của các cường quốc châu Âu vào thế kỷ 18 và các nỗ lực học tập đi kèm để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, văn hóa và các tổ chức xã hội của các dân tộc thuộc địa.

Tags: ,