Vai trò của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực và hàm ý cho Việt Nam

Vai trò của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực và hàm ý cho Việt Nam

Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tạo cho Ấn Độ cả những thách thức lẫn những cơ hội để vươn lên, và Ấn Độ muốn sử dụng khu vực này như một công cụ để thúc đẩy lợi ích chiến lược của mình

Tags: , ,