Ấn Độ và Trung Quốc: Cuộc cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương

Ấn Độ và Trung Quốc: Cuộc cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương

Sự gia tăng hoạt động kinh tế và quân sự của Trung Quốc tạo ra tình trạng cạnh tranh quân sự với Ấn Độ tới mức nào? Và nếu cạnh tranh Trung-Ấn gia tăng ở Ấn Độ Dương, tương quan quân sự của cả hai ra sao?

Tags: , , ,