Quan hệ Việt Nam – EU và trật tự mới tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Quan hệ Việt Nam – EU và trật tự mới tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Cả Việt Nam và EU đều sẵn sàng chấp nhận quan điểm chiến lược của nhau và nâng cao vị thế trước một Trung Quốc đầy thách thức và những nỗ lực nhằm đảm bảo trật tự.

Tags: , , ,