Nhân tài Phật giáo và vai trò kiến thiết, tạo lập vương triều Nhà Lý

Nhân tài Phật giáo và vai trò kiến thiết, tạo lập vương triều Nhà Lý

Sự ổn định, vững bền của vương triều Lý có dấu ấn và sự đóng góp tích cực của Phật giáo, mà cụ thể ở đây là những nhân tài Phật giáo đã đi vào lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tags: ,


Lý Nhân Tông – vị vua mang đến điềm lành cho nước Việt

Lý Nhân Tông – vị vua mang đến điềm lành cho nước Việt

Lý Nhân Tông ở ngôi 55 năm, là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất sử Việt. Thời kỳ này cũng đánh dấu giai đoạn thịnh trị nhất trong lịch sử nhà Lý, và là một trong những giai đoạn văn minh bậc nhất trong sử Việt.

Tags: , , ,