Anh tu liệu quý về các trường học ở xứ Nam Kỳ một thế kỷ trước

Ảnh tư liệu quý về trường học ở xứ Nam Kỳ một thế kỷ trước

Cùng xem loạt ảnh tư liệu hiếm có về hàng chục trường học ở miền Nam một thế kỷ trước, được in trong ấn phẩm Các trường học ở Nam Kỳ (La Cochinchine Scolaire), xuất bản ở Hà Nội năm 1931.

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Trường Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội đầu thế kỷ 20

Chùm ảnh: Trường Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội đầu thế kỷ 20

Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội là một trong những trường trung học nổi tiếng nhất ở Đông Dương, Trường được thành lập năm 1919, giải thể năm 1965. Đây là nơi nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Đông Dương từng học.

Tags: , ,

Chùm ảnh: Trường Bồ Đề – tàn tích khủng khiếp của chiến tranh ở Quảng Trị

Chùm ảnh: Trường Bồ Đề – tàn tích khủng khiếp của chiến tranh ở Quảng Trị

Những tháng ngày khói lửa đã trở thành dĩ vãng. Trường Bồ Đề ỏ Quảng Trị giờ đây là nơi lưu giữ bài học không bao giờ phai mờ về sự nghiệt ngã của chiến tranh.

Tags: , , , ,

Chùm ảnh: Ngôi trường của các tiểu thư Pháp ở Hà Nội xưa

Chùm ảnh: Ngôi trường của các tiểu thư Pháp ở Hà Nội xưa

Trường Nữ Trung học Hà Nội (Collège des Jeunes Filles) nằm ở phố Félix Faure (nay là Bộ Tư pháp ở 60 phố Trần Phú), Hà Nội. Đây là cơ sở học tập dành cho các thiếu nữ Pháp ở Hà Nội thời thuộc địa.

Tags: , ,