Một cái nhìn về thuật phong thủy qua lăng kính Phật giáo

Một cái nhìn về thuật phong thủy qua lăng kính Phật giáo

Phong thủy chỉ là “thấy được cái trước mắt chứ không thấy cái lâu dài”. Ở trong ngôi nhà “hợp phong thủy” mà không tích đức, không làm điều thiện thì đến mãn đời cũng đừng mong may mắn, thành công.

Tags: , ,