Đừng để kẻ khoác áo nhà sư làm nhơ bẩn Phật giáo Việt Nam

Đừng để kẻ khoác áo nhà sư làm nhơ bẩn Phật giáo Việt Nam

Tôi viết bài này khi chứng kiến các hoạt động đậm màu sắc báng bổ giáo lý nhà Phật của sư Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng. Từ vụ “nữ sinh giao gà”, “oan gia trái chủ”, “khất tiền mặt” đến vụ “xá lợi tóc Phật”…

Tags: , ,

Sợi ‘tóc Phật’ nghoe nguẩy hay trò bịp của sư Thích Trúc Thái Minh?

Sợi ‘tóc Phật’ ngoe nguẩy hay trò bịp của sư Thích Trúc Thái Minh?

Theo phía chùa Ba Vàng, đây là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, có thể tự ngọ nguậy một cách rất vi diệu. Nhưng nhiều người khẳng định thứ “tóc” này được bán đầy trên mạng…

Tags: , ,