Chúng ta đang bỏ quên ngôi chùa thiêng nhất

Chúng ta đang bỏ quên ngôi chùa thiêng nhất

Ai đó cứ phải chọn chùa mới thể hiện được lòng từ bi của mình thì người đó chưa thực sự từ bi. Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật.

Tags: ,

Phật không phải thần linh và cũng không có thần linh nào trong đạo Phật

Phật là người như chúng ta, không phải thần linh. Đừng ‘hối lộ’ Đức Phật!

Người đến với Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình mà để tìm đến những giáo lý của Phật giáo để phải tự xuất phát từ bản thân mình làm những việc thiện thì mới mong tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp.

Tags: ,