Về tà thuyết Pháp Luân Công và sự hoang tưởng của ‘giáo chủ’ Lý Hồng Chí

Tà thuyết Pháp Luân Công và sự hoang tưởng của ‘giáo chủ’ Lý Hồng Chí

Lý Hồng Chí cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp hoàn toàn sai, và rằng toàn chư thần, con người xuống thế gian đều phải “ký thệ ước” với ông ta. Và lịch sử nền văn minh chỉ có 5000 năm, muốn được sống sót thì phải tin theo Lý.

Tags: ,