‘Vành đai và Con đường’ nhìn từ Washington, Moskva và Bắc Kinh

‘Vành đai và Con đường’ nhìn từ Washington, Moskva và Bắc Kinh

Vành đai và Con đường hiện bao trùm hơn 70 quốc gia khắp châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Đại Dương. Những kế hoạch trong tương lai thậm chí còn tham vọng hơn, với dự định mở rộng sang Bắc Cực, không gian mạng và thậm chí là cả vũ trụ.

Tags: ,