Những kịch bản địa chính trị cho châu Âu sau cuộc chiến Ukraina

Những kịch bản địa chính trị cho châu Âu sau cuộc chiến Ukraina

Tương lai châu Âu sẽ có liên hệ mật thiết với kết quả cuộc chiến ở Ukraina. Dưới đây là một số kịch bản có thể xảy ra trong cuộc xung đột này và những tương lai khác nhau mà châu Âu sẽ đối mặt.

Tags: , , ,