Cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương

Cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung ở châu Á – Thái Bình Dương

Mỹ nhìn nhận Trung Quốc là nước duy nhất có đủ tiềm lực về kinh tế, quốc phòng, công nghệ có thể thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ và trật tự thế giới mà Mỹ, phương Tây xây dựng.

Tags: , , ,