Cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương

Cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung ở châu Á – Thái Bình Dương

Mỹ nhìn nhận Trung Quốc là nước duy nhất có đủ tiềm lực về kinh tế, quốc phòng, công nghệ có thể thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ và trật tự thế giới mà Mỹ, phương Tây xây dựng.

Tags: , , ,

Tương lai châu Á – Thái Bình Dương dưới thời tân Thủ tướng Nhật

Tương lai châu Á – Thái Bình Dương dưới thời tân Thủ tướng Nhật

Việc ông Yoshihide Suga kế nhiệm vị trí Thủ tướng không chỉ là một sự kiện nổi bật với chính trường Nhật Bản có tính “kế thừa” mà còn tạo ra nhiều luồng ý kiến phân cực trong dư luận quốc tế.

Tags: , ,