‘Sự đạo đức giả thô thiển’ nhìn từ hai bức tranh trái ngược ở biên giới Ba Lan

‘Sự đạo đức giả thô thiển’ nhìn từ hai bức tranh trái ngược ở biên giới Ba Lan

Họ có thể tàn nhẫn với một số người và nhân đạo với những người khác vì người Ukraina là “người da trắng, theo đạo Cơ đốc nói một ngôn ngữ tương tự”, trái ngược với những người di cư Trung Đông…

Tags: , ,

Tị nạn Trung Hoa tại Đại Việt và Champa cuối thời nhà Tống

Người tị nạn Trung Hoa tại Đại Việt và Champa cuối thời nhà Tống

Tháng 2/1276, thủ đô nhà Nam Tống rơi vào tay quân Mông Cổ, và vua Tống bị bắt giữ. Với sự trợ giúp của các quan thượng thư trung thành, các thành viên còn lại của hòang gia chạy trốn về phía Nam.

Tags: , , ,