Chùm ảnh: Cuộc sống của người Awa – bộ lạc ít người nhất trái đất

Chùm ảnh: Cuộc sống của người Awa – bộ lạc ít người nhất trái đất

Người ta phát hiện bộ lạc Awa lần đầu vào giữa những năm 1970. Bộ lạc này có khoảng 335 đến 360 người giao tiếp với thế giới bên ngoài và khoảng 60 tới 100 người vẫn ẩn náu trong các cánh rừng. Đây là bộ lạc ít người nhất trên trái đất.

Tags: , ,