Những hình ảnh kinh hoàng về hỏa ngục mang tên Amazon

Những hình ảnh kinh hoàng về hỏa ngục mang tên Amazon

Các ngọn lửa đang nuốt chửng rừng Amazon với tốc độ 1,5 sân bóng đá mỗi phút. Tổng thống Bolsonaro đã đổ lỗi nạn cháy rừng cho truyền thông, thời tiết, các tổ chức NGO, đưa ra các thuyết âm mưu mà không có bằng chứng trên truyền thông quốc gia.

Tags: , ,