Chùm ảnh: Cuộc sống của người Awa – bộ lạc ít người nhất trái đất

Chùm ảnh: Cuộc sống của người Awa – bộ lạc ít người nhất trái đất

Người ta phát hiện bộ lạc Awa lần đầu vào giữa những năm 1970. Bộ lạc này có khoảng 335 đến 360 người giao tiếp với thế giới bên ngoài và khoảng 60 tới 100 người vẫn ẩn náu trong các cánh rừng. Đây là bộ lạc ít người nhất trên trái đất.

Tags: , ,


Tri thức dân gian của người dân tộc Thái trong việc bảo vệ tài nguyên nước

Tri thức dân gian của người Thái trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước chẳng những là nguồn tư liệu gốc để nghiên cứu xã hội truyền thống tộc người mà còn thể hiện cách ứng xử xã hội và quản lý cộng đồng của họ.

Tags: , ,