Đảo chính Gabon và cơn giãy chết của chủ nghĩa thực dân Pháp ở châu Phi

Đảo chính Gabon và cơn giãy chết của chủ nghĩa thực dân Pháp ở châu Phi

Xu hướng chống Pháp ngày một tăng gằn liền với sự thay đổi trong nhận thức chính trị của người châu Phi, phần lớn được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ không có bất kỳ sự gắn bó nào với “mẫu quốc” Pháp.

Tags: , ,

Chùm ảnh: Bộ sưu tập cổ vật cổ vật châu Phi bí hiểm ở Hà Nội

Chùm ảnh: Bộ sưu tập cổ vật cổ vật châu Phi bí hiểm ở Hà Nội

Lục địa châu Phi là vùng đất quy tụ hàng trăm tộc người với những phong tục tập quán lâu đời, mang bản sắc riêng. Cùng cảm nhận điều này qua loạt cổ vật châu Phi được quy tụ tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tags: , , ,