Chết vì làm việc quá sức: CƠn ác mộng chưa có hồi kết

Chết vì làm việc quá sức: Một dịch bệnh chưa đi đến hồi kết

Phải chăng những người trẻ đang trở nên “liều mạng” hơn, hay các doanh nghiệp đang tận dụng khát vọng khẳng định mình của người lao động, hay chính COVID-19 đang lộ rõ những mặt tối trong xã hội hiện đại?

Tags: , , , , ,